Lloc

M’agrada molt la paraula catalana “lloc”, es una paraula que sembla identificar en el mateix temps un espai físic i un espai interior, un estat emocional.

“Hi ha moltes maneres de ser lloc”, diu Perejaume.

Maneres de M. Peran penjades al meu taller.

Also published on Medium.

Publicado por

mnoris

Un italiano en camino